Tarieven

Intake gezondheidsadvies (Skype, telefonisch of in de praktijk): € 105,= Een intake duurt ongeveer anderhalf uur. Tarief voor kinderen t/m 14 jaar € 60,=

Vervolgconsult gezondheidsadvies (Skype, telefonisch of in de praktijk): € 40,= Een vervolgconsult duurt ongeveer een half uur. Hier wordt besproken hoe het met de klachten is na het opvolgen van het advies en wordt het advies zo nodig uitgebreid of aangepast. Vervolgconsult voor kinderen t/m 14 jaar € 25,=

Een dossier wordt één jaar na het laatste consult vernietigd. Hierna moet, door middel van een intake, een nieuw dossier gevormd worden. Op verzoek wordt een dossier eerder vernietigd.

Pin

L E T  O P:

Voor afspraken die niet of niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

Consulten op afstand dienen vóór aanvang van het consult voldaan te zijn.

Via DE HORMOONFACTOR is het mogelijk om het online programma “HET ZIJN JE HORMONEN” te volgen, om je hormonen weer in balans te brengen. Dit programma gaat in op alle facetten die voor een verstoorde hormoonbalans kunnen zorgen. Je kunt dit programma alleen doen of met één van de coaches, waarvan ik er één ben. Je hoeft niet direct te beslissen, je kunt tijdens het programma alsnog, tegen een meerprijs, het coachingspakket aanschaffen.

hetzijnjehormonenpakketa3dhetzijnjehormonenpakketb3d

Onderstaande boeken kunnen via de praktijk aangeschaft worden of online door op de boeken te klikken.

Hormoonfactor Ralph Moorman 3d Hormoonbalansdieet Ralph Moorman 3d Boodschappencoach Ralph Moorman 3d

Hormoonbalans voor vrouwen